มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ข่าวสาร

โอกาสเรียนครู ฟรีทุนค่าแรกเข้า พร้อมสิทธิพิเศษ จาก ม.ราชภัฏพระนครและมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับนิส …

โอกาสเรียนครู ฟรีทุนค่าแรกเข้า พร้อมสิทธิพิเศษ จาก ม.ราชภัฏพระนครและมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน Read More »

เด็กดีของแผ่นดิน นักเรียนของครูดีของแผ่นดิน มีโควตาเรียนต่อ ม.มหิดล

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักเรียนเข้าศ …

เด็กดีของแผ่นดิน นักเรียนของครูดีของแผ่นดิน มีโควตาเรียนต่อ ม.มหิดล Read More »

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดโครงการ Education Sandbox และโครงการ After Schòol

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการแ …

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดโครงการ Education Sandbox และโครงการ After Schòol Read More »

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเม …

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

หลักการและเหตุผล :        ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือค่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน

        เมื่อวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน …

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือค่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน Read More »

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา ”  ฟรี

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุ …

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา ”  ฟรี Read More »

อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต

อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารแ …

อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต Read More »

ประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดินอบอุ่นเปี่ยมพลัง

ประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดินอบอุ่นเปี่ยมพลัง เมื่อวัน …

ประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดินอบอุ่นเปี่ยมพลัง Read More »

Scroll to Top