มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

หลักการและเหตุผล :        ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือค่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน

        เมื่อวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน …

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือค่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน Read More »

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา ”  ฟรี

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุ …

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา ”  ฟรี Read More »

อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต

อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารแ …

อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต Read More »

ประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดินอบอุ่นเปี่ยมพลัง

ประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดินอบอุ่นเปี่ยมพลัง เมื่อวัน …

ประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดินอบอุ่นเปี่ยมพลัง Read More »

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน)

พัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เข้มข้น มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน …

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน) Read More »

อบรมการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เพื่อความเป็นผู้นำวิชาการ สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด

พัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เข้มข้น เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน …

อบรมการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เพื่อความเป็นผู้นำวิชาการ สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด Read More »

Education Talk ครั้งที่ 2 “พลิกโฉมการจัดการศึกษาในภาวะปกติใหม่ หลังโควิด 19”

ศ.ดร.พฤทธิ์ เปิดมุมมองใหม่เพื่อ พลิกโฉมการจัดการศึกษาใน …

Education Talk ครั้งที่ 2 “พลิกโฉมการจัดการศึกษาในภาวะปกติใหม่ หลังโควิด 19” Read More »

ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระวันเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิ …

ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระวันเกษียณอายุราชการ Read More »

Scroll to Top