มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

Uncategorized

ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการในโครงการ ”เด็กดีของแผ่นดินปีที่ 1

ในวันที่ 10 กันยายน เวลา 10.30 น. ทางมูลนิธิครูดีของแผ่ …

ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการในโครงการ ”เด็กดีของแผ่นดินปีที่ 1 Read More »

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในโครงการ ”ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพ เบาบับแลนด์ แดนสวรรค์ เขาขยาย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน เวลา 09.00 น. ทางมูลนิธิครูดีของ …

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในโครงการ ”ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพ เบาบับแลนด์ แดนสวรรค์ เขาขยาย Read More »

คุณแม่อาสาของแผ่นดินรับรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏพระนคร

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วม …

คุณแม่อาสาของแผ่นดินรับรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏพระนคร Read More »

ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพเบาบับแลนด์ แดนสวรรค์ เขาขยาย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดก …

ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพเบาบับแลนด์ แดนสวรรค์ เขาขยาย Read More »

เตรียมตัวให้พร้อมกับ โครงการ “ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการแล …

เตรียมตัวให้พร้อมกับ โครงการ “ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2566 Read More »

ศึกษาดูงานการโค้ช (Coaching) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 มูลนิธิครูดีของแผ่นดินนำคณะ …

ศึกษาดูงานการโค้ช (Coaching) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา Read More »

3 ฐานเพื่อการค้นพบตนเองในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

3 ฐานเพื่อการค้นพบตนเองในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ กระท …

3 ฐานเพื่อการค้นพบตนเองในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ Read More »

7 องค์กร ผนึกความร่วมมือสร้างหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิครูดีของ …

7 องค์กร ผนึกความร่วมมือสร้างหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ Read More »

พระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ อดีตประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ …

พระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ อดีตประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน Read More »

พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมผ่านโครงงานชีวิตจริงเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน

เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ไ …

พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมผ่านโครงงานชีวิตจริงเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน Read More »

Scroll to Top