มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

Education Talk ครั้งที่ 7 “การสื่อสารเพื่อผู้รับสารได้รับผลลัพธ์ตามต้องการ”

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • Education Talk ครั้งที่ 7 “การสื่อสารเพื่อผู้รับสารได้รับผลลัพธ์ตามต้องการ”

     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Education Talk ครั้งที่ 7

    สื่อสารอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย?
พบกับวิทยากรมากความสามารถผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการครูพระสอนศีลธรรม
ปัจจุบันเป็นประธานอนุกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์

    ในหัวข้อ “การสื่อสารเพื่อผู้รับสารได้รับผลลัพธ์ตามต้องการ”
ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting
โดย ดร.ปกรณ์ ตันสกุล
ที่ปรึกษากรมศาสนา ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

    การสัมมนาในครั้งนี้ ท่านจะได้ความรู้ที่เกี่ยวกับ
1. การทำความรู้จักสื่อในยุคดิจิทัล
2. องค์ประกอบของการสื่อสาร
3. การนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ผู้รับสารตรงตามที่ต้องการ

    สมัครง่ายๆ ผ่าน google form นี้
https://forms.gle/GusPt9hRGkYdEQXh7
ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นี้

• สมาชิกระดับเงิน ทอง เพชร เข้าสัมมนาฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• สมาชิกทั่วไป บริจาคท่านละ 100 บาท

ผู้ที่สมัครผ่าน Google Form และเข้าสัมมนาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที จะได้รับเกียรติบัตร

Scroll to Top