มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ร่วมโครงการ

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

ลึกลงไปในมิติของความมนุษย์ที่มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐาน ทำให้สังคมของการเรียนรู้ไม่เคยจบสิ้น บรรดาแม่พิมพ์แห่งปัญญาไม่เคยสูญหาย โลกนี้ยังคงศักดิ์

โครงการเด็กดีของแผ่นดิน

เด็กรุ่นใหม่ ที่เรียกกันว่า Generation Z หรือ Gen Z คือ นิยามของเด็กที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1995 หรือ ปี พ.ศ. 2538 ลงมา เด็กกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

ศึกษานิเทศก์ (Supervisor) คือ ผู้ทำหน้าที่แนะนำชี้แนะแนวทางให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักรู้ มีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
มิ.ย. 25

ปรับปรุงโปรแกรมรองรับ “ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน 2567”

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2567 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบโปรแกรมของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โดยมีนายวิษณุ …

อ่านต่อ
มิ.ย. 13

“ครูดีของแผ่นดิน” ผนึกกำลังสร้างศูนย์การเรียนรู้บูรณาการ @เกาะรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.พฤทษ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นายกฤษดา เพ็ชรสีสัง ผู้ช่ …

อ่านต่อ
มิ.ย. 12

ครูดีของแผ่นดิน ร่วมประชุมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ (Bangkok Learning City)

12 มิ.ย.67 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัยรูปแบบและแนวทางการสร้างเมืองแห่งการเขตพระนคร โดยมี พญ.วั …

อ่านต่อ
เม.ย. 01

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เพื่อสรุปกิจกรรมปี 2566 และพัฒนากิจกรรมปี 2567

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสตรีจุลนาถ มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ประจำป …

อ่านต่อ

คลิปรายการช่อง Good Channel Thailand

ตีให้แตก

ครูดีมีคำตอบ

หอเกียรติยศ

ขอบคุณเครือข่ายมูลนิธิครูดีของแผ่นดินทุก ๆ ท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้รับ1ผิดชอบโครงการฯ จากทุกหน่วยงาน ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้ งานของเราเป็นงานที่จะว่ายาก มันก็ยากพอสมควร เพราะเราจะสรรหาครูดี ๆ ศึกษานิเทศก์ดี ๆ นักเรียนดี ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจและมีมาตรฐานร่วมกัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำความดีในการสร้างเด็กดีของแผ่นดิน
มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน และโครงการเด็กดีของแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสร้างเครือข่ายคุณครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนนั้นให้มีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณ์ร่วมกัน
สำหรับความร่วมมือของสำนักงาน กศน. เราให้ความสนับสนุนอย่างดียิ่ง เพราะว่าในเบื้องต้นทางท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดย กศน. อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านได้รับทราบมาว่า ต้องดำเนินการที่จะให้ความร่วมมือกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดินอย่างเต็มที่ ในส่วนของสำนักงาน กศน. เองก็ขานรับกับนโยบายนี้ครับ
Scroll to Top