มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ข่าวสารทั้งหมด

ก.ย. 26

แสดงความยินดีและปรึกษางานเครือข่ายครูดีของแผ่นดินกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ)

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานมูลนิธิฯ นางธนิดา …

อ่านต่อ
ก.ย. 10

ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการในโครงการ ”เด็กดีของแผ่นดินปีที่ 1

ในวันที่ 10 กันยายน เวลา 10.30 น. ทางมูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการในโครงการ ”เด็กดีของแ …

อ่านต่อ
ก.ย. 10

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในโครงการ ”ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพ เบาบับแลนด์ แดนสวรรค์ เขาขยาย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน เวลา 09.00 น. ทางมูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในโครงการ ”ปลูกคน ปลู …

อ่านต่อ
ส.ค. 11

คุณแม่อาสาของแผ่นดินรับรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏพระนคร

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้มอบเกียรติบัตรแด่คุณแม่ที่มีคุณสมบัติ …

อ่านต่อ
ก.ค. 29

ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกอาชีพเบาบับแลนด์ แดนสวรรค์ เขาขยาย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปก …

อ่านต่อ
ก.ค. 04

เตรียมตัวให้พร้อมกับ โครงการ “ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาระบบโปรแกร …

อ่านต่อ
มิ.ย. 06

ศึกษาดูงานการโค้ช (Coaching) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 มูลนิธิครูดีของแผ่นดินนำคณะผู้บริหารและครูจากเขตพระนคร จำนวน 12 โรงเรียน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรี …

อ่านต่อ
มี.ค. 31

โอกาสเรียนครู ฟรีทุนค่าแรกเข้า พร้อมสิทธิพิเศษ จาก ม.ราชภัฏพระนครและมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับนิสิตใหม่ รอบที่ 2 (Quota) *ฟรีค่าแรกเข้า*สิทธิ์กู้ยืมเพื่อการศึกษา* …

อ่านต่อ
มี.ค. 29

เด็กดีของแผ่นดิน นักเรียนของครูดีของแผ่นดิน มีโควตาเรียนต่อ ม.มหิดล

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (Quota) เพียงเป็นนักเรียนของครูดีข …

อ่านต่อ
ก.พ. 09

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดโครงการ Education Sandbox และโครงการ After Schòol

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเร …

อ่านต่อ
ม.ค. 14

3 ฐานเพื่อการค้นพบตนเองในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

3 ฐานเพื่อการค้นพบตนเองในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมิ่อวันที่ 14 มกราคม 2566 มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได …

อ่านต่อ
ม.ค. 06

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันศุกร์ที่ 6 และวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิครูดี …

อ่านต่อ
Scroll to Top