มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ข่าวสารทั้งหมด

มิ.ย. 24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โครงการอบรมเชิงปฏ …

อ่านต่อ
มิ.ย. 21

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือค่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน

        เมื่อวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการโ …

อ่านต่อ
มิ.ย. 08

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา ”  ฟรี

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา ”  ฟรี ตามที่ พ.ร. …

อ่านต่อ
พ.ค. 28

Education Talk ครั้งที่ 6 “คุ้มครองสิทธิ สร้างสุข ให้ศิษย์ (รัก)”

         เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดอบรมสัมมนา Education Tal …

อ่านต่อ
พ.ค. 12

เริ่มแล้วอบรมการใช้ iPad สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

      เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ บมจ. เอส พี วี ไอ (ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ
พ.ค. 09

อบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันการเงินยุคใหม่”

อบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันการเงินยุคใหม่”         เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. &nb …

อ่านต่อ
เม.ย. 28

อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต

อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต        เมื่อวันที่ 26 เม …

อ่านต่อ
เม.ย. 18

ประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดินอบอุ่นเปี่ยมพลัง

ประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดินอบอุ่นเปี่ยมพลัง เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวง …

อ่านต่อ
เม.ย. 12

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน)

พัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เข้มข้น มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน) (ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ A …

อ่านต่อ
เม.ย. 09

อบรมการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เพื่อความเป็นผู้นำวิชาการ สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด

พัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เข้มข้น เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2565 สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง …

อ่านต่อ
มี.ค. 10

เทคนิคการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติอย่างยั่งยืน
Education Talk ครั้งที่ 5

เทคนิคการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติอย่างยั่งยืน เทคนิคการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติอย่างยั่งยืน Education Talk ครั้งที่ 5 พบกับ นา …

อ่านต่อ
มี.ค. 04

เชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1

ขอเชิญอาสาของแผ่นดินทุกท่านทุกสาขาร่วมงานประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13 …

อ่านต่อ
Scroll to Top