มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ข่าวสารทั้งหมด

ก.ย. 26

พระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ อดีตประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ อดีตประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ณ เมรุวัดมกุ …

อ่านต่อ
ส.ค. 31

พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมผ่านโครงงานชีวิตจริงเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน

เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้พัฒนาสมรรถนะเด็กดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถม …

อ่านต่อ
ส.ค. 19

ที่สุดแห่งภาคภูมิใจของชาวศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ในการ …

อ่านต่อ
ส.ค. 11

หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน

            เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  ผู้แทนมูลนิ …

อ่านต่อ
ส.ค. 10

โอกาสดีที่จะได้พบปะพูดคุยกับตัวจริงเสียงจริง‼️
🎉เรื่อง”ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ✨”ใน Education Talk ครั้งที่ 8

📌 สพฐ.ประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง”ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ✨”ใน Education Talk ครั้งที่ 8 🙏🏻พบกับดร.ดิ …

อ่านต่อ
ส.ค. 01

การอบรมการใช้ iPad สำหรับครูในโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และโครงการ apple เพื่อการศึกษา

        กลับมาอีกครั้งแล้วกับการอบรมการใช้ iPad สำหรับครูในโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และโครงกา …

อ่านต่อ
ก.ค. 12

Education Talk ครั้งที่ 7 “การสื่อสารเพื่อผู้รับสารได้รับผลลัพธ์ตามต้องการ”

     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Education Talk ครั้งที่ 7     สื่อสารอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย? พบกั …

อ่านต่อ
มิ.ย. 24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

หลักการและเหตุผล :        ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องพบกับปัญหาของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้หลายพื้นที่ต้อง …

อ่านต่อ
มิ.ย. 21

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเครือค่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน

        เมื่อวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการโ …

อ่านต่อ
มิ.ย. 08

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา ”  ฟรี

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา ”  ฟรี ตามที่ พ.ร. …

อ่านต่อ
พ.ค. 28

Education Talk ครั้งที่ 6 “คุ้มครองสิทธิ สร้างสุข ให้ศิษย์ (รัก)”

         เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดอบรมสัมมนา Education Tal …

อ่านต่อ
พ.ค. 12

เริ่มแล้วอบรมการใช้ iPad สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

      เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ บมจ. เอส พี วี ไอ (ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ
Scroll to Top