มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ข่าวสารทั้งหมด

มี.ค. 29

เด็กดีของแผ่นดิน นักเรียนของครูดีของแผ่นดิน มีโควตาเรียนต่อ ม.มหิดล

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (Quota) เพียงเป็นนักเรียนของครูดีข …

อ่านต่อ
ก.พ. 09

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดโครงการ Education Sandbox และโครงการ After Schòol

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเร …

อ่านต่อ
ม.ค. 14

3 ฐานเพื่อการค้นพบตนเองในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

3 ฐานเพื่อการค้นพบตนเองในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมิ่อวันที่ 14 มกราคม 2566 มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได …

อ่านต่อ
ม.ค. 06

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันศุกร์ที่ 6 และวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิครูดี …

อ่านต่อ
พ.ย. 25

7 องค์กร ผนึกความร่วมมือสร้างหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ …

อ่านต่อ
ก.ย. 26

พระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ อดีตประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ อดีตประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ณ เมรุวัดมกุ …

อ่านต่อ
ส.ค. 31

พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมผ่านโครงงานชีวิตจริงเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน

เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้พัฒนาสมรรถนะเด็กดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถม …

อ่านต่อ
ส.ค. 19

ที่สุดแห่งภาคภูมิใจของชาวศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ในการ …

อ่านต่อ
ส.ค. 11

หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน

            เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  ผู้แทนมูลนิ …

อ่านต่อ
ส.ค. 10

โอกาสดีที่จะได้พบปะพูดคุยกับตัวจริงเสียงจริง‼️
🎉เรื่อง”ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ✨”ใน Education Talk ครั้งที่ 8

📌 สพฐ.ประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง”ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ✨”ใน Education Talk ครั้งที่ 8 🙏🏻พบกับดร.ดิ …

อ่านต่อ
ส.ค. 01

การอบรมการใช้ iPad สำหรับครูในโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และโครงการ apple เพื่อการศึกษา

        กลับมาอีกครั้งแล้วกับการอบรมการใช้ iPad สำหรับครูในโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และโครงกา …

อ่านต่อ
ก.ค. 12

Education Talk ครั้งที่ 7 “การสื่อสารเพื่อผู้รับสารได้รับผลลัพธ์ตามต้องการ”

     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Education Talk ครั้งที่ 7     สื่อสารอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย? พบกั …

อ่านต่อ
Scroll to Top