มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โอกาสดีที่จะได้พบปะพูดคุยกับตัวจริงเสียงจริง‼️
🎉เรื่อง”ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ✨”ใน Education Talk ครั้งที่ 8

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • โอกาสดีที่จะได้พบปะพูดคุยกับตัวจริงเสียงจริง‼️
    🎉เรื่อง”ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ✨”ใน Education Talk ครั้งที่ 8

📌 สพฐ.ประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง”ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ✨”ใน Education Talk ครั้งที่ 8

🙏🏻พบกับดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร , ประธานสมัชชา สคคท , รองประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน คนที่ 1 ✨” 

📌ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา9.00 -12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting 

📌สมัครง่ายๆ ผ่าน google form 

คลิก https://bit.ly/3palDQ0

 ภายในวันที่ 22 สิงหาคม นี้

**การรับเกียรติบัตรเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางมูลนิธิกำหนด***

 

💝 ครูดีของแผ่นดิน สร้างคนดีให้แผ่นดิน

Scroll to Top