มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ข่าวสาร1

โอกาสเรียนครู ฟรีทุนค่าแรกเข้า พร้อมสิทธิพิเศษ จาก ม.ราชภัฏพระนครและมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับนิส …

โอกาสเรียนครู ฟรีทุนค่าแรกเข้า พร้อมสิทธิพิเศษ จาก ม.ราชภัฏพระนครและมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน Read More »

อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต

อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารแ …

อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต Read More »

ประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดินอบอุ่นเปี่ยมพลัง

ประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดินอบอุ่นเปี่ยมพลัง เมื่อวัน …

ประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดินอบอุ่นเปี่ยมพลัง Read More »

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน)

พัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เข้มข้น มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน …

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน) Read More »

อบรมการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เพื่อความเป็นผู้นำวิชาการ สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด

พัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เข้มข้น เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน …

อบรมการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เพื่อความเป็นผู้นำวิชาการ สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด Read More »

Education Talk ครั้งที่ 2 “พลิกโฉมการจัดการศึกษาในภาวะปกติใหม่ หลังโควิด 19”

ศ.ดร.พฤทธิ์ เปิดมุมมองใหม่เพื่อ พลิกโฉมการจัดการศึกษาใน …

Education Talk ครั้งที่ 2 “พลิกโฉมการจัดการศึกษาในภาวะปกติใหม่ หลังโควิด 19” Read More »

ลุงเอก เปิดมุมมองรับมือโควิดและการเปลี่ยนแปลงโลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน …

ลุงเอก เปิดมุมมองรับมือโควิดและการเปลี่ยนแปลงโลก Read More »

Scroll to Top