มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

3 ฐานเพื่อการค้นพบตนเองในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • 3 ฐานเพื่อการค้นพบตนเองในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

3 ฐานเพื่อการค้นพบตนเองในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

เมิ่อวันที่ 14 มกราคม 2566 มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้ร่วมจัดกิจกรรมและมอบของขวัญจำนวนมากในวันเด็กแห่งชาติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ฐานที่ 1 รู้หน้าที่ ให้เด็กๆ ค้นพบตัวตนของตนเอง ผ่านแบบทดสอบ Holland Code
ฐานที่ 2 มีวินัย รู้คุณค่าและวิธิคัดแยกขยะ ด้วยการเลือกประเภทถังขยะให้สัมพันธ์กับขยะที่ตนเองจับได้ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว โดยมีผู้บริหารและครู โรงเรียนวัดอินทารามเป็นวิทยากร
ฐานที่ 3 ใฝ่ความดี เด็ก ๆ จะได้สะท้อนความดีของตนเอง จากคำ Solf Skills ที่ตนจับได้ในอั่งเปาความดี โดยมีนักศึกษาฝึกสอนจากโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกเป็นผู้นำกิจกรรม

ขอขอบคุณบริษัทต่างๆ ที่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังนี้

  • เครื่องดื่มเนเจอร์กิฟ 1,000แก้ว
  • เครื่องดื่มชาตรามือ 2,000 แก้ว
  • ขนมปังโกล์ดเบรด 1,000 ชิ้น
  • แลคตาซอย 6ลัง
  • ของเล่น บริษัท V.R.Toy 500 ชิ้น

และที่สำคัญขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และเจ้าภาพทุกท่านที่ได้บริจาคทุนทรัพย์จนสามารถจัดงานและมอบของขวัญแก่เด็กๆ เพื่อร่วมกันสร้างคนดีให้แผ่นดิน

Scroll to Top