มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โกลด์เบรดมอบของขวัญแก่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด ผู้ผลิตขนมปังโกลด์เบรด ได้มอบของขวัญแก่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เพื่อส่งมอบความสุขแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียนในเครือข่ายทั่วประเทศต่อไป

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Scroll to Top