มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เทคนิคการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติอย่างยั่งยืน
Education Talk ครั้งที่ 5

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • เทคนิคการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติอย่างยั่งยืน
    Education Talk ครั้งที่ 5

เทคนิคการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติอย่างยั่งยืน

เทคนิคการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติอย่างยั่งยืน

Education Talk ครั้งที่ 5 พบกับ นางปาลิดา  กุลรุ่งโรจน์  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติอย่างยิ่งยืน ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting 

สมัครง่ายๆ ผ่าน google form นี้
https://forms.gle/Uv4D6YAxomuhw2zv5 
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565 นี้ 

• สมาชิกระดับเงิน ทอง เพชร เข้าสัมมานาฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• สมาชิกทั่วไป ลงทะเบียนท่านละ 100 บาท 

ผู้ที่สมัครผ่าน Google Form และเข้าสัมมนาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที จะได้รับเกียรติบัตร

Scroll to Top