มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เตรียมความพร้อมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

มูลนิธิครูดีของแผ่นดินเข้าร่วมประชุม กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เมิ่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

แนวคิดการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จะมุ่งเน้นเรื่อง New Normal ให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมงาน อีกทั้งกิจกรรมต่างๆที่แต่ละหน่วยงานจะดำเนินจัดกิจกรรม ภายใต้คำขวัญวันเด็ก ปี2564 ที่ว่า “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมใจสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

ซึ่งมูลนิธิครูดีของแผ่นดินนั้นได้มุ่งเน้นการจัดกรรมภายในบูธ มี 3 กิจกรรมหลักๆคือ

  1. กิจกรรมฐานพัฒนาคุณธรรรม ด้วย Soft Skill
  2. เวทีแลกเปลี่ยนพัฒนาการเด็กดีของแผ่นดิน
  3. จับฉลากของขวัญ กว่า 1,000 ชิ้น

มาร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กได้ที่ บัญชี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน(บำรุงสมาชิก-บริจาค ) ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006-0-21576-3

ผู้บริจาคจะได้รับ

  1. ประกาศชื่อผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ผ่านทางเพจ เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
  2. ได้รับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก (สำหรับผู้ที่บริจาค 500 บาท ขึ้นไป)
Scroll to Top