มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เด็กดีของแผ่นดิน นักเรียนของครูดีของแผ่นดิน มีโควตาเรียนต่อ ม.มหิดล

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • เด็กดีของแผ่นดิน นักเรียนของครูดีของแผ่นดิน มีโควตาเรียนต่อ ม.มหิดล

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (Quota) เพียงเป็นนักเรียนของครูดีของแผ่นดิน

สามารถสมัคร โดยติดต่อผ่าน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โทร 062 432 1432 ภายในวันที่ 7 เม.ย 2566

และขอเชิญคุณครูและนักเรียน ทำความรู้จักหลักสูตรมากขึ้นผ่านการร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ CRS Open House 2023
ในวันที่ 2 เม.ย. 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDNVQ3xQB5rTpkYNvguKkx6NXXgxdwy4FWw7M-E0SmMnS9Hw/viewform

การรับสมัครดังกล่าวนี้ เป็นโครงการหนึ่งจากการร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศาสนศึกษาและมูลนิธิครูดีของแผ่นดินที่ผ่านมา

คลิปแนะนำวิทยาลัยศาสนศึกษา (CRS) : https://youtu.be/c0c0davT2Ec

Scroll to Top