มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เดินหน้าสู่รางวัลสูงสุดแห่งครูดีของแผ่นดิน

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จัดประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์  แก่ผู้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ชั้นที่ 5 ชั้นที่ 4 และศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ระดับเกียรติคุณ เพื่อรับรางวัลครูดีของแผ่นดินชั้นที่ 1 และศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ระดับเกียรติคุณยิ่ง ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของมูลนิธิฯ 

การประชุมวันนี้ แบ่งเป็น 3 การประชุม  ได้แก่ 

1. ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ระดับเกียรติคุณ 37 คน 

2. ครูดีของแผ่นดินชั้นที่ 5  ประมาณ 600 คน 

3. ครูดีของแผ่นดินชั้นที่ 4 จำนวน 31 คน 

บรรยากาศการประชุมทั้ง 3  วงล้วนเต็มไปด้วยความคึกคัก และความสนใจสอบถามคำถามเพื่อความเข้าใจอย่างมากมาย ที่สำคัญทุกกลุ่มนั้นอบอวนไปด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และสร้างคนดีให้แผ่นดินอย่างแท้จริง

Scroll to Top