มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

อบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันการเงินยุคใหม่”

อบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันการเงินยุคใหม่”

        เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.  มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ BitBangkok Academy จัดอบรม “หลักสูตรรู้เท่าทันการเงินยุคใหม่ (Fin Tech in VUCA World)” ให้กับเครือข่ายสมาชิกมูลนิธิครูดีของแผ่นดินระดับทองและระดับเพชรฟรี ผ่านระบบ Zoom meeting บรรยายโดยคุณพีร์รัฐ ปัญญาดีวสุกุล CEO BitBangkok Academy

        ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุน เช่น  Bitcoin&Forex คืออะไร, รูปแบบการได้เงินและการได้กำไรจากตลาด, คำสั่งพื้นฐานการซื้อขายของ Forex และการเก็งกำไรระบบ Leverage, คำสั่งพื้นฐานการซื้อขายของ Crypto เป็นต้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี ทางมูลนิธิฯ จึงขอยกตัวอย่างความรู้สึกของเครือข่ายสมาชิกมูลนิธิครูดีของแผ่นดินที่ได้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

        นางสาวยอดขวัญ มามะ ครูโรงเรียนสะนอพิทยาคม กล่าวว่า “ขอบคุณท่านวิทยากร และผู้จัดมากค่ะ เนื้อหาทันสมัย  จุดประกายครูให้มีความรู้เพิ่มขึ้น จะได้คุยกับลูกศิษย์รู้เรื่อง  และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ตนเองด้านการลงทุนขอบพระคุณค่ะ ถ้ามีโอกาสจะเข้าอบรมอีกนะคะ”

        นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา ครูโรงเรียนวัดหนองแก(กล่อมวิทยาคาร) กล่าวว่า “วิทยากรให้ความรู้ดีค่ะ เข้าใจง่าย ทำให้รู้จักการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งและประสบการณ์ที่วิทยากรนำมาแบ่งปันเป็นแนวทางที่ทำให้เราไม่ประมาทถ้าคิดจะลงทุนค่ะ”

สำหรับการอบรมครั้งต่อไปจะเป็นอะไร ติดตามได้ทางเว็บไซต์ครูดีของแผ่นดิน และ Page Facebook : เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

Scroll to Top