มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต

อบรมการใช้ iPad ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการบริหารและห้องเรียนแห่งอนาคต

       เมื่อวันที่ 26 เมษายน  และ วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ บมจ. เอส พี วี ไอ (ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Apple) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน ผ่านระบบ zoom meeting ฟรี

        ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ได้เรียนรู้ การใช้งาน iPad ผ่านฟีเจอร์ และเทคนิคต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายในเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและการบริหารงานในโรงเรียน ทำให้ผู้เข้าอบรมใช้งานอุปกรณ์ไอแพด และสามารถนำไปประยุกต์ในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย คุณกิตติคุณ จูเจริญ (Training Manager) และหัวข้อ iPad สำหรับการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อจัดทำสื่อในการนำเสนองานผ่าน iPad ตลอดจนการสร้างสื่อการสอน และตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชั่นสำหรับการเรียนการสอน และห้องเรียนแห่งอนาคต โดย คุณศิริกุล อู่ทรัพย์อนันต์ (Apple Teacher)

        การอบรมหลักสูตรนี้ จะจัดขึ้นสำหรับผู้บริหารอีกจำนวน 8 รุ่น ในเดือนพฤษภาคม สำหรับคุณครูจะมีการอบรมในเดือนถัดไป โปรดติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

 

รูปบรรยากาศภายในงาน

รูปบรรยากาศภายในงาน

Scroll to Top