มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

อบรมการใช้ Ipad / เครื่อง Mac ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อผลิตสื่อการสอน

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • อบรมการใช้ Ipad / เครื่อง Mac ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อผลิตสื่อการสอน

อบรมการใช้ Ipad / เครื่อง Mac ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อผลิตสื่อการสอน

วันนี้ (20 ก.พ.) ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ., HCEC, มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และ บมจ. เอส พี วี ไอ (ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Apple) ได้ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้กับคุณครูแกนนำของ สวอน. จำนวน 32 คน ผ่านระบบ zoom meeting ฟรี

ขอขอบคุณท่านดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ. ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ขอขอบคุณท่านรองพุทธชาติ ทองกร รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ. ที่ได้ประสานงานจนเกิดการอบรมในครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม

Scroll to Top