มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

อบรมการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เพื่อความเป็นผู้นำวิชาการ สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • อบรมการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เพื่อความเป็นผู้นำวิชาการ สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด

พัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เข้มข้น

เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2565 สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เพื่อความเป็นผู้นำวิชาการ สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด ในระยะที่ 2 โดยระบบ Zoom Meeting และทีมงาน ICT มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ศึกษานิเทศก์ทุกท่านได้นำเสนอผลงานของตนเอง และได้รับคำแนะนำดีๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณภาพวิชาการคับแก้ว และเป็นนิมิตหมายใหม่แห่ง
วงการศึกษานิเทศก์เลยครับ

Scroll to Top