มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดินอบอุ่นเปี่ยมพลัง

ประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดินอบอุ่นเปี่ยมพลัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้จัด “งานประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กำลังใจแก่อาสาของแผ่นดิน ผู้ทุ่มเทเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี

งานดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับของศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ และอาสาของแผ่นดิน ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ สาขากัลยาณมิตร, สาขาสารสนเทศ, สาขาศิลปิน สาขาบทเรียนออนไลน์ สาขาผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสาขาสื่อสารสังคมออนไลน์ จากทุกสังกัดทั่วประเทศกว่า ๒๐๐ คน ที่ได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนจนทำให้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดินประสบความสำเร็จ

สำหรับสีสันในงานดังกล่าว คือ การแสดงพิธีเปิด ด้วยการโชว์ตีกลองของน้องเรนนี่ GYB Kids Superstar วัย 9 ขวบ และการขับร้องเพลง “อาสาของแผ่นดิน”  โดย น้องมุ๊กมิ๊ก ไมค์ทองคำ 3 ฤดู จากโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท และมอบโล่อาสาของแผ่นดิน แก่ศิลปินวงบอยแบนด์ NKO  นอกจากนี้ยังมีการโหวตขวัญใจอาสาแผ่นดิน ซึ่งขวัญใจอาสาของแผ่นดินชาย คือ ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์ โหดหมาน ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และขวัญใจอาสาของแผ่นดินหญิง คือ นางสาวแววตา ไชยขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังการชี้แจงภาพรวมโครงการอาสาของแผ่นดิน ปี 2565 เปิดตัวโครงการธนาคารเวลาอาสาของแผ่นดิน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับอาสาของแผ่นดิน โดย นายฐกร พฤฒิปูรณี ประธานคณะอนุกรรมการโครงการอาสาของแผ่นดิน

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาสาของแผ่นดินได้มาพบปะพูดคุยกันเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ที่มีการจัดตั้งอาสาของแผ่นดินในปีพ.ศ. 2563 เราจึงขอยกตัวอย่างความรู้สึกของอาสาของแผ่นดินที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นายเดชจักรภพ แจ้งคำ อาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร กล่าวว่า “ขอบคุณมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน คณะกรรมการจัดงาน ที่จัดให้มีกิจกรรมดีๆ ให้กับอาสาฯ แม้เรามาทำงานด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่ทางมูลนิธิฯ ก็ได้ย่องย่องการทำดีให้สังคมได้รู้ ระฆังคงดังเองไม่ได้ถ้าไม่มีคนตี พวกเราอาสาฯจะทำดีเพื่อแผ่นดินต่อไปครับ”

นางสาวหทัยรัตน์ ทุมวงศ์ อาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นครูท้องถิ่นรู้สึกประทับใจ และภาคภูมิใจมากค่ะ งานออกมาดีมาก และสถานที่ก็ขลังมาก ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้งานครั้งนี้ได้เกิดขึ้นค่ะ ขออนุญาตอยู่ด้วยนานๆ เลยนะคะ”

ทางมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอแสดงความยินดีและขอบคุณอาสาของแผ่นดินทุกท่านและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านร่วมกันสร้างคนดีให้แผ่นดินของเราสืบตลอดไป

Scroll to Top