มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน

            เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้เข้าพบดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษาจากภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

Scroll to Top