มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา ”  ฟรี

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา ”  ฟรี

อบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา ”  ฟรี

ตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  (PDPA : Personal Data Protection Act)  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมานั้น

หลายท่านยังไม่ทราบรายละเอียดว่า PDPA คืออะไร เป็นอย่างไร??

สถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมาย PDPA อย่างไรบ้าง??

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล (ICDL) โดยบริษัท Digital Business Consult จำกัด เปิดอบรมหลักสูตร “สิทธิของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล” และหลักสูตร “PDPA กับสถานศึกษา” ผ่านระบบ E-Learning จำนวน 5.45 ชั่วโมง มูลค่า 5,900 บาท พร้อมรับ E-Certificate  โดยสมาชิกระดับเงิน, ทอง, เพชร อบรมฟรี!!! เพียงลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ได้ที่ https://forms.gle/vdNWWyKjVvQnnUHV6

 

นอกจากนี้ ท่านที่เป็นสมาชิกเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น

  1. อบรมหลักสูตร Digital Marketing เช่น Chat Bot, LineOA การขายของบน LAZADA การใช้งานGoogle, Content Marketing ฯลฯ ฟรี มูลค่า 12,900 บาท
  2. อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเงินยุคใหม่ การเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซี Bitcoin/Forex โดยคุณพีร์รัฐ ปัญญาดีวสุกุล CEO BitBangkok Academy
  3. อบรมการใช้ IPAD เพื่อการบริหารจัดการ และการสร้างสื่อการเรียนรู้
  4. อบรม Education Talk ที่จัดเป็นประจำในทุกเดือน กับวิทยากรระดับประเทศ

 

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถศึกษาสิทธิประโยชน์ และบำรุงสมาชิกเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ได้ที่  https://www.thaisuprateacher.org/membership/

***ทั้งนี้การบำรุงสมาชิกเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เป็นไปตามความสมัครใจของท่าน***

สิทธิพิเศษดีๆ มีให้ท่านที่นี่เท่านั้น

“ครูดีของแผ่นดิน สร้างคนดีให้แผ่นดิน”

Scroll to Top