มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ศน.เกียรติคุณ ครูดีฯ ชั้นที่ 4 และ 5 ตื่นตัวสร้างนวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดิน

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ศน.เกียรติคุณ ครูดีฯ ชั้นที่ 4 และ 5 ตื่นตัวสร้างนวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดิน

เมื่อวันที่29 – 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ระดับเกียรติคุณ ครูดีของแผ่นดินชั้นที่ 4 และครูดีของแผ่นดินชั้นที่ 5 กว่า 200 คน/กลุ่ม ได้ประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 1 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น คึกคัก และตื่นตัวเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่าน ทุกกลุ่ม 

การสัมมนาเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัว พูดคุยทำความรู้จักกับเพื่อนศึกษานิเทศก์ เพื่อนผู้บริหาร และเพื่อนครูด้วยกัน พร้อมทั้งเล่าถึงนวัตกรรมของแต่ละท่าน แต่ละกลุ่มคร่าว ๆ การดูแลเพื่อนผู้บริหาร/เพื่อนครู และรับฟังการชี้แจงข้อมูลโครงการฯเพิ่มเติม

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและคุณครูทุก ๆ ท่าน ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างคนดีให้แผ่นดินของเราค่ะ

Scroll to Top