มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน)

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน)

พัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์เข้มข้น

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน) (ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Apple) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เป็นผู้แทนลงนามของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  และคุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะผู้บริหารของของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน, นางพุทธชาต ทองกร รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ., ดร.บัณฑิต พัดเย็น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการนำความรู้และเทคโนโลยีของ Apple มาบูรณาการความรู้เชิงวิชาการ ให้แก่ผู้บริหาร, คุณครู และบุคลากร ทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิ อีกทั้งสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีผ่านโครงการจัดหาอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ Apple (คอมพิวเตอร์,แล็ปท็อป หรือไอแพด) ในราคาเพื่อการศึกษา (Education Individual Program) อีกด้วย

รูปภาพบรรยากาศภายในงาน

Scroll to Top