มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

รายการครูของฉัน ทางช่อง ThaiPBS

รายการครูของฉัน ทางช่อง ThaiPBS

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้รับเกียรติให้ดำเนินการคัดเลือกครูดี ที่รักในอาชีพครูและมุ่งมั่นจะสร้างคนดีให้แก่สังคม เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ครูทั่วประเทศ จำนวน 13 ตอน

“สิ่งที่ครูสร้างคนดีร่วมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน”

ขณะนี้มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกครูที่เหมาะสม และถ่ายทำไปแล้ว 2 เทป ได้แก่
เทปที่ 1 ครูธีรารัตน์ คงสวัสดิ์ ครูตู่ จากโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ ครูนาฏศิลป์ที่ฟูมฟักเด็กน้อยคนหนึ่ง จนปัจจุบันเด็กน้อยคนนั้น เจริญรอยตามครูตู่ และเป็นครูสอนนาฏศิลป์เช่นเดียวกัน

เทปที่ 2 นางชุลีกร ปิ่นแก้ว โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท โดยการนำของผอ.เผด็จ สุพันธนา จนน้องซัน (นายวงศธร สมศรี) ประสบความสำเร็จเป็นรองชนะเลิศแชมป์ไมค์ทองคำ ปี 2562

ครูดีของแผ่นดิน สร้างคนดีให้แผ่นดิน

 

 

Scroll to Top