มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิฯมอบของขวัญวันเด็กต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน มอบของขวัญวันเด็กแก่สถานศึกษารอบมูลนิธิฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีงาม และส่งมอบความสุขแก่เด็กซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ

โดยปกติ งานวันเด็กแห่งชาติ มูลนิธิฯ จะได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ออกบูธกิจกรรมเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องด้วยการระบาดของโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ถึงกระนั้น มูลนิธิฯ ก็ยังส่งมอบสิ่งดีๆ แก่เด็กอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Scroll to Top