มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แสดงความยินดีผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แสดงความยินดีผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เข้าแสดงความยินดี กับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Scroll to Top