มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดินมอบของขวัญวันเด็ก

มูลนิธิครูดีของแผ่นดินมอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

Scroll to Top