มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เข้าคารวะและขอพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 จากผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เข้าคารวะและขอพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 จากผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว นายฐกร พฤฒิปูรณี ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี ดร.จารุวรรณ บุ่งวิเศษ และนายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ เข้าเยี่ยมคารวะและ นำกระเช้าของขวัญมอบแด่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน ได้แก่

Scroll to Top