มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

พระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ อดีตประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • พระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ อดีตประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ อดีตประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้มอบผ้าไตรพระราชทานจำนวน 3 ไตร และมอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานฝายสงฆ์ และมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม ในคืนวันที่ 18 กันยายน 2565 โดยมี ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ที่ปรึกษามูลนิธิ,CEO บจก.เนเจอร์กิฟ และคณะกรรมการมูลนิธิร่วมไว้อาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน

Scroll to Top