มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ กศน.

Scroll to Top