มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระวันเกษียณอายุราชการ

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระวันเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระวันเกษียณอายุราชการ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ณ สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Scroll to Top