มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ผอ.เขตพระนคร เร่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เสริมพลังเศรษฐกิจ

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • ผอ.เขตพระนคร เร่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เสริมพลังเศรษฐกิจ

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และคณะ เข้าพบนายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ “ศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการเกาะรัตนโกสินทร์” โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯและฝ่ายการศึกษาร่วมประชุมด้วย

โครงการนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการเด็กดีของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาให้เยาวชนมีทักษะชีวิต มีรายได้ในระหว่างเรียน และเกิดการเกื้อกูลกันภายในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะรัตนโกสินทร์ ด้วยแนวคิด“เรียน เล่น รู้ รวย” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริม Soft power ของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครด้วย

Scroll to Top