มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ปรับปรุงโปรแกรมรองรับ “ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน 2567”

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • ปรับปรุงโปรแกรมรองรับ “ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน 2567”

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2567 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบโปรแกรมของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โดยมีนายวิษณุ อินจะบก เป็นประธานคณะทำงาน และนายพัทธกานต์ อู่ทองมาก เลขานุการคณะทำงาน คณะทำงานชุดนี้ทุกท่านล้วนเป็นจิตอาสาที่เสียสละเวลาเพื่อมาช่วยกันปรับปรุงระบบโปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินโครงการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดินปี 2567 ให้ใช้ง่าย สอดคล้องกับเกณฑ์ใหม่ของปี 2567รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครและเกณฑ์การพิจารณาจะมีการประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจ และเวปไซต์มูลนิธิครูดีของดิน เพื่อไม่พลาดโอกาสสำคัญนี้

Scroll to Top