มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมผ่านโครงงานชีวิตจริงเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมผ่านโครงงานชีวิตจริงเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน

เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้พัฒนาสมรรถนะเด็กดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตพระนคร

ผ่านโครงงานชีวิตจริง (Life-Project based Learning) ที่นักเรียนเป็นผู้ริเริ่ม และดำเนินการด้วยตนเอง
โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน (บ-ว-ร) สร้างวงจรแห่งการเกื้อกูลในชุมชน (Sharning Community Cycle) โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 12 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดพระเชตุพน, รร.วัดมหาธาตุ, รร.วัดมหรรณพ์,
รร.วัดราชบูรณะ, รร.วัดสุทัศน์, รร.วัดมกุฏกษัตริยาราม, รร.วัดใหม่อมตรส, รร.วัดอินทรวิหาร, รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ, รร.อนุบาลวัดปรินายก, รร.ภารตวิทยาลัย และรร.วัดราชนัดดา
โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษดา เพ็ชร์สีสัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด


ในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษา “กองทุนเปลี่ยนชีวิตด้วยการศึกษา” กว่า 25,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนางอรศรี ผลถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศัยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ, นายบดินทร์ วัชโรบล, ท่านพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตผู้สมัครเลือกตั้งส.ส. เขตพระนคร พรรคเพื่อไทย, นายปริญญา ปิ่นแก้ว ผู้บริหารบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาให้กับทุกโรงเรียน

Scroll to Top