มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ดร.กฤษฎา เจ้าของเนเจอร์กิฟ บริจาคเงินเพื่อสร้างคนดีให้แผ่นดิน กว่า 1.2 ล้านบาท

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • ดร.กฤษฎา เจ้าของเนเจอร์กิฟ บริจาคเงินเพื่อสร้างคนดีให้แผ่นดิน กว่า 1.2 ล้านบาท

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 10.59 น. ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ รองประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และผู้ก่อตั้ง บจก.เนเจอร์กิฟ และครอบครัว ได้รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน รวมกับเงินบริจาคที่ผ่านมาที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิและการดำเนินการสร้างคนดีให้แผ่นดิน จำนวน 1 ล้านบาท รวมเป็น 1,200,000 บาท

มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธา และจะนำเงินนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการสร้างคนดีให้แผ่นดินต่อไป

Scroll to Top