มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ชี้แจงโครงการฯ แก่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ชี้แจงโครงการฯ แก่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วันนี้ (19 มิ.ย.63) เวลา 10.30-12.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียนเชิญ นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน” ให้กับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ในการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา ณ โรงแรมบียอนสวีท กรุงเทพมหานครซึ้่งได้รับความสนใจและตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น อย่างดียิ่ง

โรงเรียนในสังกัดเอกชน , องค์กรปกครองท้องถิ่น และกศน. สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วนะครับ

Scroll to Top