มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ชาตรามือ Monobo ผนึกครูดีของแผ่นดินเติมพลังใจวันเด็กแห่งชาติ 2567

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • ชาตรามือ Monobo ผนึกครูดีของแผ่นดินเติมพลังใจวันเด็กแห่งชาติ 2567

วันนี้ (13 มกราคม 2567) มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรุงเทพฯโดยส่งมอบเครื่องดื่มชาตรามือ จำนวน 2,000 กว่าแก้ว, รองเท้า Monobo กว่า 300 คู่ พร้อมของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี เพื่อสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอขอบคุณบริษัทต่างๆ ที่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังนี้1. บริษัท ชาตรามือ 1945 จํากัด2. Monobo Thailandและที่สำคัญขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และเจ้าภาพทุกท่านที่ได้บริจาคทุนทรัพย์และมอบของขวัญแก่เด็กๆ เพื่อร่วมกันสร้างคนดีให้แผ่นดินในครั้งนี้

Scroll to Top