มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

คุณแม่อาสาของแผ่นดินรับรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏพระนคร

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • คุณแม่อาสาของแผ่นดินรับรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏพระนคร

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้มอบเกียรติบัตรแด่คุณแม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ประจำปี 2566โดยมีตัวแทนคุณแม่จาก มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้ขึ้นรับรางวัลทั้ง 7 ท่านได้แก่1. นางจรรยา เอี่ยมศิริ คุณแม่ของครูสุจินดา เอี่ยมศิริ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์2. นางทิม คะนอง คุณแม่ของครูวชิรวิชญ์ เปล่งปลั่ง ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร3. นางสมัย ทุมวงศ์ คุณแม่ของครูหทัยรัตน์ ทุมวงศ์ โรงเรียนสายธารวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ4. นางยินยอม แจขจัดคุณแม่ของครูภานุพงษ์ แจขจัด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย5. น.ส.สมพร ท้วมนาคคุณแม่ของครูสันทัด สุวิมล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต26. นางพุทธชาด ทองกรรอง ผอ. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ( HCEC ) กระทรวงศึกษาธิการ7. นางจิตประสงค์ ทมะนันต์โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอแสดงความยินดี กับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Scroll to Top