มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

คืนสู่เหย้าผู้ประสานงานการศึกษา และสัมนาสร้างความเข้าใจอาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • คืนสู่เหย้าผู้ประสานงานการศึกษา และสัมนาสร้างความเข้าใจอาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร

ซึ่งช่วงเช้า ได้รับโอกาสจากท่านปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานอนุกรรมการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และคณะ มาร่วมเปิดงานและเล่าประสบการณ์ในการทำหน้าที่ที่ผ่านมา

และต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของอาสาของแผ่นดิน สาขากัลยานิมิตร และภาพรวมการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ ฯ” โดยคุณฐกร พฤฒิปูรณี

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการเปิดพื้นที่บอกเล่าประสบการณ์ ผ่านการสัมภาษณ์ “ครูผู้สร้างเด็กดีให้แผ่นดิน” ที่นอกจากจะได้รับฟังความประทับใจจากคุณครูแล้ว ยังได้เห็นความคืบหน้าและความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

Scroll to Top