มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ครูดีของแผ่นดิน ร่วมเชิดชูพระคุณครู กับ ซีพี ออลล์

กว่า 7 ปีที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้สร้างคนดีให้แผ่นดินอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ โดยในปี 2567 บริษัท ซีพี ออลล์ ได้คัดเลือกมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูพระคุณครู ประจำปี 2567

โดยในวันนี้ (15 มกราคม 2567) ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และกรรมการมูลนิธิฯ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม รำลึกพระคุณครู ณ อาคาร เดอะ ธารา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ เพื่อร่วมเสวนาพิเศษ “อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า” หนุนการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตช่วยพัฒนาการสอน พร้อมตอกย้ำจิตวิญาณความเป็นครูที่เทคโนโลยีแทนที่ไม่ได้ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 มาร่วมกันรับชม และแชร์เรื่องราวดีๆ นี้ ผ่านทาง เฟสบุ๊ค 7-Eleven Thailand

Scroll to Top