มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ครูดีของแผ่นดิน ร่วมงาน Bangkok Design Week 2024 @Nang Loeng

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567
มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้รับเชิญให้ร่วมงาน Bangkok Design Week 2024 ณ โรงเรียนสตรีจุลนาค งานครั้งนี้ชูคอนเซ็ปท์ “Livable Scape : คนยิ่งทำ เมืองยิ่งได้” เพื่อสะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

Bangkok Design Week จัดระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เป็นกิจกรรมเทศกาลการออกแบบและศิลปะอย่างสร้างสรรค์ให้กับชุมชน เพื่อต่อยอดและสนับสนุนภูมิปัญญา วัฒนธรรมมีชีวิต ผ่านความร่วมมือกันระหว่างคนดั้งเดิมกับนักออกแบบผู้ย้ายเข้ามาใหม่ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพของเทศกาลบางกอก ดีไซน์ วีค ให้เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างมีมิติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดประสบการณ์ที่น่าจดจำและโอกาสที่ดีของโลกการออกแบบและศิลปะในเมืองกรุงเทพฯ ย่านนางเลิ้งอีกด้วย

Scroll to Top