มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ครบรอบ 4 ปี โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และครบรอบ 2 ปี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ครบรอบ 4 ปี โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และครบรอบ 2 ปี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โดย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิ ได้จัดงานครบรอบ 4 ปี โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และ ครบรอบ 2 ปีการจัดตั้งมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร โดยมีเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ภายในงานนอกจากจะมีชี้แจงแนวทางการดำเนิน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และโครงการเด็กดีของแผ่นดินแล้ว ยังได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ

1.การเสวนา “ทิศทางการสร้างคนดีให้แผ่นดิน ปี 2563” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรทางการศึกษา ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

2.พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ใน “โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน” เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

3.เปิดตัวระบบวัดและพัฒนาสมรรถนะครูดีของแผ่นดิน (System of Skillmeo Suprateacher Assessment and Development : 3S-A&D) ซึ่งเป็นโปรแกรมวัดและพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร โปรแกรมสามารถวัดสมรรถนะครู ทั้งครองตน ครองคน ครองงาน 3 หมวด 19 ตัวบ่งชี้ ตลอดจนวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลว่าครูแต่ละท่าน แต่ละพื้นที่ มีจุดเด่นเรื่องใด ต้องพัฒนาเรื่องใด นำเสนอหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการได้ และยกย่อง เชิดชูเกียรติตามลำดับชั้นของโครงการได้ นับว่าเป็นโปรแกรมที่วัดและพัฒนาสมรรถนะได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.Special Talk “10 นวัตกรรมการสร้างคนดีให้แผ่นดิน” เช่น กระดาษเปลี่ยนนิสัย, พลังเสียงเปลี่ยนชีวิต, Seasons Change ครูปรับ เด็กเปลี่ยน, Bully ปัญหาของเด็ก Gen Z, ใครคือปัญหาการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จับมือ 8 องค์กรทางการศึกษา สร้างคนดีให้แผ่นดินเพื่อพัฒนา และชื่นชมยกย่องคณะครูอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็น ครูดีของแผ่นดิน 

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก พณ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และลงนามในเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล ต่อมาได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคนดีให้แผ่นดิน”

สำหรับปี 2562 ทางมูลนิธิได้ต่อยอดโครงการ “เด็กดีของแผ่นดิน” และในปี 2563 ได้เปิดตัวโครงการ “ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน” โดยมีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับการศึกษาไทย ด้วยการสร้างคนดีให้แผ่นดินอย่างเป็น รูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ของการดำเนินงานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และครบรอบ 2 ปีของการก่อตั้งมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน สร้างกระแสตื่นตัวในแวดวงการศึกษาอย่างมาก มีคุณครูทั่วประเทศสมัครเข้าร่วม เป็นสมาชิกว่า 30,000 คน สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ Facebook Fanpage เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน หรือ ID Line @thaisuprateacher หรือ www.thaisuprateacher.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-001-1515

Scroll to Top