มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

เชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • เชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1

ขอเชิญอาสาของแผ่นดินทุกท่านทุกสาขา
ร่วมงานประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ครั้งที่ 1

ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีกำหหนดการที่น่าสนใจ ดังนี้

  • มอบโล่และประกาศเกียรติคุณอาสาของแผ่นดิน ประจำปี 2565
  • พบศิลปิน ดาราที่จะรับมอบโล่อาสาของแผ่นดิน สาขาศิลปิน
  • กิจกรรมเปิดตัวโครงการธนาคารเวลาอาสาของแผ่นดิน
  • ชี้แจงภาพรวมโครงการอาสาของแผ่นดิน ปี 2565
  • ร่วมโหวตและมอบรางวัลขวัญใจอาสาของแผ่นดิน ปี 2565 เป็นต้น


    แล้วพบกันให้ได้นะครับ/ค่ะ

Scroll to Top