มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

การอบรมการใช้ iPad สำหรับครูในโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และโครงการ apple เพื่อการศึกษา

  • หน้าแรก
  • Uncategorized
  • การอบรมการใช้ iPad สำหรับครูในโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และโครงการ apple เพื่อการศึกษา

        กลับมาอีกครั้งแล้วกับการอบรมการใช้ iPad สำหรับครูในโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และโครงการ apple เพื่อการศึกษา
        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ บมจ. เอส พี วี ไอ (ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Apple) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นทั้งหมด 4 รุ่น โดยในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 มีครูเข้ารมอบรมมากกว่า 3,000 ท่าน มีทั้งผู้บริหาร ครู ร่วมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมในครั้งนี้
        การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้งาน iPad ผ่านฟีเจอร์ และเทคนิคต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายในเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ทำให้ผู้เข้าอบรมใช้งานอุปกรณ์ไอแพด และสามารถนำไปประยุกต์ในการการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย คุณชัชจ์ ลมเชย (Apple Professional Learning Provider) ในหัวข้อ iPad สำหรับการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อจัดทำสื่อในการนำเสนองานผ่าน iPad ตลอดจนการสร้างสื่อการสอน และตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชั่นสำหรับการเรียนการสอน และห้องเรียนแห่งอนาคต
โดยเสียงตอบรับจากคุณครูที่เข้าอบรมส่วนใหญ่บอกว่า “การอบรมครั้งนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู แล้วทำให้ใช้iPadที่ซื้อมาได้ใช้งานคุ้มอย่างแท้จริง รวมถึงได้เรียนรู้การใช้ฟังก์ชันต่างๆของiPadมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้รู้ถึงประโยชน์ iPad นั้นมีหลายอย่าง เช่น การจัดทำสื่อการสอนช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในยุคปัจจุบัน “
        สำหรับการอบรมครั้งต่อไปอาจจะมีการจัดขึ้นอีกครั้ง สามารถติดตามข่าวสารการอบรมทาง Facebook เครือข่ายครูดีของแผ่น และผ่านทางเว็บไซต์มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน www.thaisuprateacher.org

Scroll to Top