มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ที่สุดแห่งภาคภูมิใจของชาวศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ก้าวใหม่ของการพัฒนาวิชาการของศึกษานิเทศก์สู่การยกระดับวิทยฐานะ ว PA” ภายในงานวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ได้มีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้แก่
1. ดร.ตวง อันทะไชย ประธานกรรมมาธิการการศึกษาวุฒิสภา

  1. ดร.กิตติกร คัมภีระปรีชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ และกรรมการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
  2. ดร. กรรณิกา ปาณนุช อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
  3. ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี เลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
  4. ดร.พันธ์ศรี พลศรี นายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย

        วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจากท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวถึงนโยบายต่างๆ และทำการมอบโล่รางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน และรางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น ซึ่งทางมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้รับเกียรติจากจากสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทยให้ช่วยดำเนินการถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงาน ให้กับศึกษานิเทศก์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ อีกทั้งให้มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดิน ซึ่งทำการจัดแสดงผลงานทั้งหมด จำนวน 12 ชิ้น และรับมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดินทุกระดับ สำหรับรางวัลนวัตกรรมสร้างคนดีให้กับแผ่นดินนั้น เป็นโครงการที่ทางมูลนิธิฯ จัดขึ้นเพื่อให้ครู และศึกษานิเทศก์ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น ในปี 2565 ทางมูลนิธิฯ จะเปิดให้ครู และศึกษานิเทศก์ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดอีกแน่นอน หากท่านใดสนใจสามารถติดตามข่าวได้ที่เพจ : เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และทางเว็บไซต์ https://www.thaisuprateacher.org/
        สุดท้ายนี้มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับศึกษานิเทศก์ทุกท่านที่ช่วยกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยเสมอมา ขอเชิญทุกท่านรับชมภาพบรรยากาศภายในงาน และสามารถดาวน์โหลดภาพอื่นๆ ได้ที่ https://bit.ly/3K6Y9VR ขอบคุณค่ะ
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน สร้างคนดีให้แผ่นดิน

 

Scroll to Top