มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

แบบฟอร์ม รับแจ้งปัญหาสมาชิก

กรณี หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลสมาชิก

  • กรอกชื่อ นามสกุล อีเมล์ เลขบัตรประชาชน มีค่าบริการ 50 บาท

วิธีการชำระเงิน

1 เงินสด นำฝากเข้า 

ชื่อบัญชี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์

เลขที่บัญชี 006-0-21576-3

2 โอนเงินผ่านระบบออนไลน์ Mobile Banking 

บัญชี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 006-0-21576-3

Scroll to Top