มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ขอเชิญร่วมสัมมมนา “กลยุทธ์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

ขอเชิญร่วมสัมมมนา “กลยุทธ์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

โดย ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มศว ในวันเสาร์ที่ 25 ธ.ค. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

  • ฟรี❗️สำหรับสมาชิกมูลนิธิฯ ระดับเงิน/ทอง/เพชร ตามจำนวนที่กำหนด
  • ลงทะเบียนเพียง 100 บาท สำหรับผู้สนใจ
  • ผู้เข้าสัมมนามากกว่าร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร
    *รับจำนวนจำกัด

สมัครภายใน 21 ธ.ค.
ที่ลิงค์นี้
https://forms.gle/ZU631KMFg5Pn9thJ9

Scroll to Top