มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

"เพียงครูเปิดใจ ปรับแนวคิด หาข้อบกพร่องในตัวเอง แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างห้องเรียนที่ให้นักเรียนมีพลังบวกเพียงเท่านี้...ก็สามารถทำให้พวกเขาสนใจเรียน และสร้างห้องเรียนที่มีชีวิตได้"

Scroll to Top