มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

"เด็ก ๆ พร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เหลือแค่เพียงคุณครูจะให้โอกาสในการเรียนรู้กับพวกเขาหรือไม่"

Scroll to Top