มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

"จากการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ต้องการแก้ไข พัฒนาตนเอง มาสู่การค้นพบความสามารถและทำได้ในชีวิตจริง คือ รางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กดีทุกคน"

b6284558

บทความ

โอ่ โอ โอ้ โอ โอ่ โอ โอ้… ขอกล่าวคำสลามัตกับท่านผู้ฟังทั้งหลาย
ขอกล่าวคำสวัสดี พี่น้องทั้งหญิงและชาย ยินดีที่ได้มาขับเพลงดิเกร์ฮูลู
เชิญมาชมมาดูดิเกร์ฮูลูบ้านเรา เชิญมาชมมาดู เด็กดีโรงเรียนอนุบาล
สวัสดีค่ะ นางสาวฮาญาตี หยีมะยิ ครู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


เรื่องปลูกความดี


ปัญหาเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบันนี้ มีบางคนชอบอ่านหนังสือ บางคนไม่ชอบอ่านหนังสือ ชอบเล่นเกม รวมถึงทำอะไรที่เราคิดไม่ถึง แต่เพราะอะไรที่ครูต้องเข้ามาดูแล เพราะเด็กคือลูกของเรา ครูในฐานะที่เป็นแม่ ความรู้สึกคือห่วงนั้นมีมาก……. คุณครูเป็นครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มีความรู้สึกว่า โครงการ Z-idol. ตอบตรงโจทย์พอดี 21 วัน กับการเปลี่ยนเด็กในทางที่ดี กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2561 นักเรียน ชั้น ป.5/2 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 33 คน ผ่านกิจกรรมของ Z-idol 25 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75% ทฤษฎี 21 วัน กับเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากที่เด็กไม่ชอบ อ่านหนังสือกลับมาอ่านหนังสือ เด็กหญิงภัทรนันท์ และเอียด เป็นเด็กไม่ชอบอ่านหนังสือ พอเข้าร่วมกิจกรรม เริ่มการอ่านหนังสือเป็นประจำ อ่านติดเป็นนิสัย มีพฤติกรรมที่ดีแล้วทำให้ค้นพบตัวเองว่ามีความสามารถ ด้านใดบ้าง โดยเข้าร่วมกิจกรรมยุวบรรณารักษ์น้อยห้องสมุด

ด.ญ.ภัทรนันท์ แก้วละเอียด เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ รางวัลเหรียญเงิน รายการยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมรักการอ่าน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68 ในปีนี้น้องเป็นตัวแทนเข้าร่วม แข่งขันยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมรักษ์การอ่าน ในระดับภาคเป็นปีที่ 2 จะแข่งขันในวันที่ 6 มกราคม 2563 นี้

ดังนั้นให้รู้ไว้ว่าการที่เราทำเพื่อเด็กเป็นสิ่งสำคัญมาก
ลูกใคร ใครก็รัก ศิษย์ใคร ใครก็หวง
อยากจะของเชิญชวน มาร่วมกันเป็นเด็กดี

ขอบคุณค่ะ

Scroll to Top