มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

"ครูจ้างอย่างเรา ก็สามารถสร้างเด็กดีได้ เพราะต้นกล้าต้นเล็กๆสามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง และกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้"

72dd82c8

บทความ

ปัจจุบันมีครูอัตราจ้างอยู่เกือบทุกโรงเรียน เชื่อไหมค่ะว่า ครูอัตราจ้าง ก็สร้างเด็กดีได้ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางเดือนเพ็ญ บัวศรี ครูโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีนักเรียน 150 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติกัมพูชา เนื่องจากโรงเรียนอยู่ใกล้กับโรงงานปุ๋ยที่มีผู้ปกครองชาวกัมพูชาจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 70 ของนักเรียนในโรงเรียน

การจุดประกายความคิดในการเข้าร่วมโครงการ คือเรามองเห็นความสำคัญและกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียนโดยตรง สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีดีได้ ถึงเป็นแรงผลักอย่างหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการ

การดำเนินการเราทำแบบ 9 ขั้นตอนในการสร้างเด็กดีของแผ่นดี มีการจะประกายความคิดสร้างแรงบันดาลใจ ในการเปลี่ยนตัวเอง หนูประทับใจเด็กกัมพูชาคนคนหนึ่ง คือเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการมาโรงเรียนเช้าทุกวันในระยะเวลาในการทำกิจกรรม 21 วัน เป็นมีวัน 1 เขามาโรงเรียนสาย เขารู้สึกเสียใจมากที่เขามาช้า หนูก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรแต่หลังจากนี้ไปให้ตั้งใจมาโรงเรียนเช้า หลังจากนั้นเขาทำกิจกรรมจนครบ 21 วัน แล้วเขาก็คิดว่า การทำความดีมันง่ายนิดเดียว เขาก็บอกกับหนูว่าหนูขอตั้งความดีเพิ่มอีก 1 ข้อได้ไหม หนูก็บอกว่าได้เลย เขามีความภูมิใจในตัวเอง

สุดท้ายนี้ ครูจ้างอย่างเรา ก็สามารถเพราะต้นกล้าต้นเล็กๆ ที่มีคุณภาพที่จะโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ สวัสดีค่ะ

Scroll to Top